...

PERUNKIRJOITUS

Perunkirjoittajamme Telma Vainikainen laatii luotettavasti ja asiantuntevasti perunkirjoituksen.

Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolinpäivästä. Yhteisymmärryksen vuoksi se on hyvä antaa ulkopuolisen, neutraalin asiantuntijan hoidettavaksi.

Perunkirjoitukseen tarvitaan vainajan aukoton sukuselvitys, virkatodistukset kuolinpesän osakkaista sekä selvitykset omaisuudesta ja veloista.

Palveluumme kuuluu sukuselvityksen hankkiminen, perukirjan laatiminen, kutsujen toimittaminen, perunkirjoitustilaisuus, testamentin tiedoksianto, tarvittaessa perukirjan osakasluettelon vahvistaminen. Perunkirjoitustoimeksiannon sisältö käydään läpi pesänilmoittajan kanssa.

Autamme perunkirjoituksessa tarvittavien liitteiden hankkimisessa.

Palveluumme kuuluvat myös perinnönjaot, lahjakirjat, testamentit ja edunvalvontavaltuutusvaltakirjat.

Perukirjojen ja perunkirjoitustoimeksiantojen tietosuojaselosteen löydät täältä.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.