...

Seloste Pajunkukka Oy:n vastuulla olevasta henkilötietojen käsittelystä

 

Rekisterinpitäjä:

Pajunkukka Oy (08778216-6)

Kauppakatu 10, 44100 Äänekoski

puh. 040 768 3871

s-posti: aanekoski@pajunkukka.fi www.pajunkukka.fi

Tietosuojavastaava: Pajunkukka Oy:n toimitusjohtaja Antti Vainikainen

 

Käsittelyn tarkoitus:

Asiakassuhteiden ja toimeksiantojen hoitaminen

Laskutus ja perintä

Perunkirjoitustoimeksiantojen hoitaminen

 

 

Henkilötietojen vastaanottajien ryhmät, joille henkilötietoja on luovutettu tai luovutetaan:

Verohallinto

Pankit Suomessa ja EU-alueella

Juristit Suomessa ja EU-alueella milloin tarpeellista esim. muussa maassa kuin Suomessa tehtävää perunkirjoitusta varten

Sanomalehtien kustantajat

Seurakunnat

Lapin Kauppiaat ja Yrittäjät ry:n tilitoimisto

Hautakiviliikkeet

Asiakastyytyväisyystutkimuksen tekijät, mm. Taloustutkimus Oy

Henkilötietojen siirtäminen EU-alueen ulkopuolelle

Milloin se on tarpeellista asiakassuhteen ja asiakkaan antaman toimeksiannon hoitamiseksi, voidaan henkilötietoja antaa esim. EU-alueen ulkopuolella toimivalle pankille tai viranomaiselle esim. perintöoikeuden osoittamista varten.

Yleinen kuvaus käsittelyn turvallisuuden varmistamiseksi toteutetuista teknisistä ja organisatorisista turvatoimista:

Henkilötietoja talletetaan Domain Hotelli Oy:n palvelimella toimivaan toiminnanohjausjärjestelmään, joka edellyttää kirjautumista. Tunnukset järjestelmään ovat Pajunkukka Oy:n toimitusjohtajan sekä www.pajunkukka.fi sivuston hallinnoijan Evigo Oy:n sekä Domain Hotellin hallussa. 

Lisäksi henkilötietoja säilytetään paperisina Pajunkukka Oy:n tiloissa asiakaspalvelutiloista erillään olevassa toimistotilassa. Pajunkukka Oy:n tilat on varustettu turvalukoilla ja murtohälytysjärjestelmällä.

Perunkirjoitusta varten kerättyjä henkilötietoja (virkatodistukset ym.) säilytetään toimeksiannon hoitamisen ajan paperisina, minkä jälkeen ne tuhotaan asiakirjasilppurissa tai arkistotuhoyrityksen toimesta.

Sähköiset tallenteet perukirjoista ja virkatodistuksista ja muista henkilötietoja sisältävistä dokumenteista säilytetään Pajunkukka Oy:n tiloissa olevalla palvelimella. Palvelin on varustettu palomuurilla ja vikavirtasuojalla. Varmuuskopio palvelimella säilytettävistä henkilötiedoista säilytetään lukitussa kassakaapissa, joka on myös tulipalonkestävä. Tietojärjestelmiin tallennetut tiedot tuhotaan ko. rekisterissä ilmoitetun määräajan jälkeen. Tietojärjestelmät on suojattu niin, että tietokoneet, joilta on yhteys palvelimelle, on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Palvelin edellyttää kirjautumista erikseen.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.